ul. Ustroń 3 • 44-114 Gliwice • Polska
+48 602 340 488
biuro@parklesny.eu

Mamy zielone pojęcie
o tym co robimy

Prace arborystyczne

Praca wykonywana jest najczęściej z wykorzystaniem technik alpinistycznych, co pozwala realizować zadania nieosiągalne dla wielu innych firm, a także zachować najwyższą jakość usług. Techniki te umożliwiają nam pracę w warunkach ekstremalnie trudnych, takich jak: cmentarze, zwarta zabudowa. Technika ta jest jednocześnie tańsza od technik wykorzystujących dźwigi i podnośniki montażowe.

 • Pielęgnacja i leczenie drzew

  standardowe cięcia w koronie drzew, polegające na usuwaniu gałęzi i konarów martwych, chorych i połamanych. Wykonywane cięcia korekcyjne i redukcyjne poprawiają statykę drzew i ograniczają rozmiary drzew. Kompleksowo wykonane cięcia i zabiegi w zdecydowany sposób poprawiają kondycję drzewa i ograniczają niebezpieczeństwo związane ze współistnieniem drzew z zabudową, ciągami komunikacyjnymi, itp. Posiadane doświadczenie i uprawnienia umożliwiają nam wykonywanie prac na obiektach zabytkowych i pomnikowych.

 • Wzmacnianie osłabionej konstrukcji koron drzew

  groźne dla drzewa, ludzi i ich mienia wady budowy korony drzew likwidujemy poprzez prawidłowe cięcia korekcyjne i zakładanie wiązań elastycznych typu "Cobra", lub wiązania bezpieczeństwa. Wiązania te objęte są 10 letnią gwarancją.

   

 • Wycinanie drzew

  tak jak przy pracach pielęgnacyjnych podstawową techniką wycinki drzew w warunkach utrudnionych jest technika alpinistyczna.

   

 • Zabezpieczanie drzew na placu budowy

  wykonujemy prawidłowe zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem. Przy pracach związanych z głębokimi lub długo nie zakrywanymi wykopami - wykonujemy ekrany ochronne, zapobiegające wysuszaniu i zamieraniu bryły korzeniowej.

 • Utylizacja gałęzi i frezowanie pniaków

  uciążliwe do tej pory w utylizacji gałęzie rozdrabniamy przy użyciu specjalistycznych rębaków. Pozwala to na ekologiczne wykorzystanie powstałych zrębków. Mogą być one kompostowane, wykorzystywane do mulczowania skupin krzewów, lub do ściółkowania zwartych drzewostanów. Zrąbki pozostają w środowisku, chroniąc zakrytą powierzchnię przed zachwaszczaniem i odparowaniem wody, jednocześnie po humifikacji wzbogacają glebę. Pniaki po ściętych drzewach frezujemy poniżej poziomu gruntu, co utrudnia powstawanie "odrostów" i umożliwia natychmiastowe zagospodarowanie zielenią tego miejsca.

   

 • Poprawianie warunków siedliskowych

  kompleksowe działania w rejonie systemu korzeniowego poprawiające warunki bytowe drzewa, między innymi: systemy napowietrzająco-nawadniające, nawożenie, itp.

 • Konserwacja zieleni

  wykonujemy wszystkie prace związane z konserwacją terenów zieleni.

Opracowywanie dokumentacji

Wiedza, doświadczenie i uprawnienia umożliwiają nam opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i ekspertyz dendrologicznych. Wykonujemy je technikami tradycyjnymi i komputerowymi.

Najnowszym narzędziem pracy jest program komputerowy
do ewidencji i zarządzania zielenią "ARBORYSTA".

Należymy do:
Federacja Arborystów Polskich
Nagrody i wyróżnienia:
Lider Polskiej Ekologii Gold Leaf Award