ul. Ustroń 3 • 44-114 Gliwice • Polska
+48 602 340 488
biuro@parklesny.eu

Mamy zielone pojęcie
o tym co robimy

Firmę założyłem w 1991 r. bazując na wiedzy, zdobytej na wydziale leśnym AR
w Poznaniu, oraz wcześniejszym 16 letnim doświadczeniu zawodowym związanym
z konserwacją zieleni.

Wdrożyliśmy ideę pielęgnacji drzew zgodnej z prawami przyrody i propagujemy ją w społeczeństwie.

Inne aktywności

Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczymy
w ramach "Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew" i "Federacji Arborystów Polskich" w działalności społecznej, edukacyjnej
i promującej najnowsze techniki pielęgnacji drzew zgodnych z zaleceniami "Europejskiej Rady ds. Drzew" (EAC) - "European Treeworker".

Kompleksowa obsługa

Specjalizujemy się w pracach związanych
z drzewami. Począwszy od przygotowania dokumentacji do wykonawstwa.

Posiadane uprawnienia pozwalają nam pracować także na terenie obiektów zabytkowych i pomnikach przyrody
 

Specjaliści z uprawnieniami

Wysoko wykwalifikowany personel, specjalistyczny sprzęt, oraz współpraca
z zaprzyjaźnionymi firmami, pozwala wykonać nam każde zadanie związane z branżą zieleni.

Specjalizujemy się w pracach związanych
z drzewami. Począwszy od przygotowania dokumentacji do wykonawstwa.
 

Nie tylko w kraju

Wykonujemy prace na terenie całego kraju,
a także za granicą.


 

Profesjonalne narzędzia administracyjne

Jestem współtwórcą komputerowego programu służącego do ewidencji i zarządzania zielenią „ARBORYSTA”.

Szeroki zakres uprawnień

Wysoko wykwalifikowany personel, specjalistyczny sprzęt, oraz współpraca
z zaprzyjaźnionymi firmami, pozwala
wykonać nam każde zadanie związane
 z branżą zieleni.

Specjalizujemy się w pracach związanych
z drzewami. Począwszy od przygotowania dokumentacji do wykonawstwa.

Służby Ochrony Zabytków Nr: 234/96
- do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami w specjalności prac konserwatorskich polegających na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zieleni zabytkowej oraz wykonywania prac o charakterze technicznym w powyższej specjalności.

Przeszkolenie w zakresie stosowania „Zintegrowanej oceny statyki drzew” SIA

"European treeworker" - Certyfikat "European Arboricultural Council"
- kwalifikowany pracownik w zakresie pielęgnacji drzew.

Inspektor Nadzoru - Nr 74/Rz/11/92 prac przy drzewach pomnikowych, w parkach, ozdobnych, ochronnych i innych.

Rzeczoznawca NOT - Nr 903

Rzeczoznawca MTUiOD – Nr 03/2004 w/z „Uprawa i Ochrona Drzew”

Należymy do:
Federacja Arborystów Polskich
Nagrody i wyróżnienia:
Lider Polskiej Ekologii Gold Leaf Award