ul. Ustroń 3 • 44-114 Gliwice • Polska
+48 602 340 488
biuro@parklesny.eu

Mamy zielone pojęcie
o tym co robimy

Z miłości do drzew.

Wysoko wykwalifikowany personel, specjalistyczny sprzęt, oraz współpraca
z zaprzyjaźnionymi firmami, pozwala wykonać nam każde zadanie związane z branżą zieleni.

Specjalizujemy się w pracach związanych z drzewami. Począwszy od przygotowania dokumentacji do wykonawstwa.
Posiadane uprawnienia pozwalają nam pracować także na terenie obiektów zabytkowych i pomnikach przyrody.

Więcej o nas
Należymy do:
Federacja Arborystów Polskich
Nagrody i wyróżnienia:
Lider Polskiej Ekologii Gold Leaf Award

Co robimy?

Prace arborystyczne
 • Pielęgnacja i leczenie drzew
 • Wzmacnianie osłabionej konstrukcji koron drzew
 • Wycinanie drzew
 • Zabezpieczanie drzew na placu budowy
 • Utylizacja gałęzi i frezowanie pniaków
 • Poprawianie warunków siedliskowych
 • Konserwacja zieleni
Opracowywanie dokumentacji
 • Inwentaryzacje zieleni
 • Ekspertyzy, opinie i gospodarka drzewostanem
 • Projekty zieleni i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i parków
 • Opracowanie ewidencji pomników przyrody
 • Wdrażanie i zakładanie bazy danych w programie "ARBORYSTA"
 • Nadzory inwestorskie i autorskie, kierowanie pracami na obiektach zabytkowych

Wybrane realizacje

Posiadane kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wykonanie usług na europejskim poziomie,

kasztan jadalny - pomnik przyrody
Castanea sativa
lipa drobnolistna - pomnik przyrody
Tilia cordata

Arborystyka

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Opole
Październik 2000 r.

Prezentacja zakładania wiązania elastycznego "Cobra"

Chołodnyj Jar (Ukraina)
ekspertyzy, pielęgnacje

Systematycznie co 2 lata bierzemy aktywny udział w seminarium naukowym, poświęconym najstarszemu dębowi szypułkowemu - Quercus robur, pomnikowi przyrody "Maksim Żelezniak".

Kijów, Lwów (Ukraina)
prelekcje i prezentacje prac arborystycznych

Systematycznie od 2001 r., we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczy w Kijowie, uczestniczymy w seminariach i prezentacjach prac arborystycznych

Mistrzostwa we Wspinaczce Drzewnej