ul. Ustroń 3 • 44-114 Gliwice • Polska
+48 602 340 488
biuro@parklesny.eu

Mamy zielone pojęcie
o tym co robimy

Pokazy i seminaria

Opole
Październik 2000 r.

Prezentacja zakładania wiązania elastycznego "Cobra"

Chołodnyj Jar (Ukraina)
ekspertyzy, pielęgnacje

Systematycznie co 2 lata bierzemy aktywny udział w seminarium naukowym, poświęconym najstarszemu dębowi szypułkowemu - Quercus robur, pomnikowi przyrody "Maksim Żelezniak".

Kijów, Lwów (Ukraina)
prelekcje i prezentacje prac arborystycznych

Systematycznie od 2001 r., we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczy w Kijowie, uczestniczymy w seminariach i prezentacjach prac arborystycznych

Mistrzostwa we Wspinaczce Drzewnej
Należymy do:
Federacja Arborystów Polskich
Nagrody i wyróżnienia:
Lider Polskiej Ekologii Gold Leaf Award